RELIEFED SÖKER ERFAREN STYRELSELEDAMOT

Reliefed Technologies erbjuder produktutvecklande och producerande bolag en disruptiv, innovativ, kostnads- och energieffektiv produktionsmetod för massvolymstillverkning. 3D-iExtrusion® – en egenutvecklad och skyddad produktionsmetod som uppgraderar befintlig produktionsinfrastruktur för att möta framtida krav och innebär helt nya möjligheter för bl.a. material-/viktbesparing, design, förbättrade energiegenskaper och effektivare produktion. 

Kommersialiseringen sker i nära samarbete med industriella partners och levereras som färdiga produkter eller licensieras för kundens egen utveckling och produktion vilket medför en extremt skalbar affärsmodell. Målmarknad är primärt byggnadsmaterialsindustrin och transportindustrin där Reliefed i den först nämnda arbetar med ett antal nyckelprojekt där 3D-iExtrusion® medför stora förbättringar m.a.p. prestanda, materialåtgång, kostnad etc. och där bolaget förväntar sig stark utveckling i detta segment. Produktionsmetoden används för en mängd material som t.ex. plast, gummi, keramik, bio-komposit och aluminium. Potentialen är enorm.

Fortsatt tillväxt och fokus på försäljning är en grundkomponent i den fortsatta utvecklingen. Bolaget har under det senaste året ändrat strategi från att erbjuda enbart licensiering av sin produktionsmetod till att även inkludera egenutvecklade produkter för ett selektivt antal applikationer. Denna strategiförändring har skett som ett sätt att påskynda marknadsutvecklingen och påvisa de fördelar som erbjuds. Ledningsgruppen har lång erfarenhet av internationellt arbete. Reliefed har nu ambitioner att växa snabbare och det kommer att ske framförallt på en internationell marknad. Bolaget kommer inom rimlig framtid söka extern finansiering i ett eller flera steg för att på ett bra sätt kunna balansera tillväxt och kostnadskostym med successivt stigande intäkter. 

Ägarna önskar därför komplettera styrelsen och söker en extern styrelseledamot med modern ledarskapsstil som ser möjligheterna och triggas av att manövrera en komplex tjänst i olika branscher.

Önskad profil på den nya ledamoten 
• gedigen erfarenhet av styrelsearbete
• erfarenhet av internationella affärer med spets på juridik och avtalskompetens
• vara sälj- och affärsorienterad 
• erfarenhet från, minst ha förståelse för, ägarledda bolags speciella miljö och förutsättningar
• tid att verkligen engagera sig i styrelsearbetet för att aktivt medverka till bolagets värdeutveckling och ägarnas måluppfyllelse. 
• dela bolagets syn på affärsetik och hållbar utveckling
• erfarenhet från verksamhet med en marknad i omvandling och inbyggd tröghet
• då bolaget har sitt säte i Varberg och ordföranden är verksam i Stockholm så ser vi en fördel om du som sökande är lätt tillgänglig till endera orten
• erfarenhet av produktägande företag som kombinerar försäljning av egna produkter och licensförsäljning

Som person har du förmågan till att 
• tänka strategiskt
• framföra konstruktiv kritik 
• vidareutveckla arbetssätt (processorienterad)
• upptäcka nya affärsmöjligheter
• tänka kreativt ”utanför boxen”

Ansökan
Känner du att Reliefed är ett bolag du vill engagera dig i och önskar anmäla ditt intresse till rollen som styrelseledamot ber vi dig att fylla i formuläret omgående, senast den 20 februari. För frågor och mer information kan du kontakta styrelsens ordförande Magnus Rehn: magnus.rehn@sting.co.